Trioles (60 minuten)

Een trioles biedt plaats voor drie leerlingen. Ook in deze lessen leer je van elkaar en wordt er aandacht besteed aan meerstemmig zingen. Trioles kan wekelijks of twee-wekelijks gevolgd worden.

Op afspraak